TEK PAZAR PROGRAMI – ERASMUS ÇAĞRISI

276

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan 02.05.2024 tarih ve E-34221550-720-4430 sayılı yazı;

İlgide kayıtlı yazıda, KOSGEB tarafından, Tek Pazar Programı- COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri yer alan, Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı- Erasmus For Young Entrepreneurs  – junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR) proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurumların çağrı ve başvuru süreçleri hakkında bilgi alması için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online eğitim planlanmıştır. Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formu doldurularak katılım sağlanacak olup toplantı linki kayıt formunu dolduran kişilere e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.