İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERE YÖNELİK 1.000.000 TL TUTARINDA DESTEK PAKETİ

444

KOBİGEL DESTEK PROGRAMI 2020 ÇAĞRISI

KOSGEB  “2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” ve “ 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” konulu proje çağrıları yayınlanmıştır.

Söz konusu programlardan; 2020-01 no’lu çağrıya bölgemizden NACE REV 2 sınıflamasına göre desteklenecek olan imalat nace kodları sınırlandırılmış olup söz konusu kodlara aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

2020-02 no’lu çağrıya bölgemizden NACE REV 2 sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olan imalat sanayi işletmeleri başvuru yapabilecektir. Başvuracak işletmelerin 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur. 2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ‘ye kadar destek verileceği belirtilmektedir.

Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir. Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” sekmesine girildikten sonra “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek incelenebilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Ayrıntılı bilgi için:

ALTSO KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ
Ali ŞAHİN /108
altsosahin@gmail.com