İMZA BEYANNAMELERİ 01.03.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMA (MERSİS) TAŞINDI

1531

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile şirket veya işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş olup, böylelikle hali hazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup, MERSİS’te  İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülü devreye alınarak imza örneklerinin elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilmesi ile yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik uygulamalara 01.03.2022 tarihinden itibaren tüm ticaret sicili müdürlüklerinde başlanılmıştır.

Bu kapsamda yapılan değişiklik ile yeni kimlik sahibi kişilerin imza yetkilisi olarak seçilmeleri halinde noter veya ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenen imza örnekleri artık NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilmekte olup, ayrıca bu işlem ile ilgili olarak da söz konusu kişilerin MERSİS’te ye alan   “Yetki Kabul İşlemleri”  modülünden onay vermesi gerekmektedir. Yeni kimlik sahibi olmayan imza yetkililerin imza örneklerinin ise fiziki ortamda alınmasına devam edilmektedir.  Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, MERSİS ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım – Videolar – Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ticaret sicil işlemlerinde hizmet hızının arttırılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla MERSİS İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülünün devreye alındığı hususu önemle duyurulur.