İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALI İLE VERİLMESİ KONUSUNDA DUYURU

2920

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen yazıda, kurumun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlülüğe girmesi ile ülkemizde son dönemde Sosyal Sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda Sosyal Güvenlik Sistemini, kurmak ve yürütme amacı ile paydaşlarına hizmet verdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, SGK’nın önemli iş ve işlemlerinden biri olan işveren işlemlerinin zamanla elektronik ortama aktarılması ile işverenlere büyük kolaylıklar sağlandığı ifade edilmiştir.

İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında SGK İl Müdürlüğü’ne ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri’ne verilmekte olan iş yeri belgelerinin e-sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilmesi uygulaması kapsamında çalışmaların tamamlanıp uygulamanın faaliyete geçiridiği vurgulanmıştır.

Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin halen kuruma kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin bundan böyle (isteğe bağlı olarak) elektronik ortamda gönderilebileceği belirtilmiştir. İşyeri bildirgelerinin kuruma e-sigorta kanalıyla gönderebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,
-Gerçek kişi,
-Kamu tüzel kişisi
-Özel hukuk tüzel kişisi,
-Adi ortaklık,
-Apartman yöneticiliği, olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesinin düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi
Sosyal Güvenlik Merkezlerine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin kuruma e-sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri’ne başvuruda bulunulması halinde, gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bahse konu uygulamaya ” http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ ” linkinde yer alan “İşyeri bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar) seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

Üyelerimize önemle duyrulur.