Dosyalar

KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NDEN UZLAŞTIRMACILIK EĞİTİM

1064

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) tarafından odamıza ulaşan 08.04.2019 tarih ve E.1743 sayılı yazıda Türkiye genelinde Uzlaştırmacılık eğitimleri vermek üzere yetkilendirildiğini bildirmiştir.

Bu kapsamda 2019 yılı içinde Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecek olan tarihlerde eğitimler başlayacaktır. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimini görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine sahip programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi karsem.karatay.edu.tr/ www.karsem.com.tr adresinde yer almaktadır.

Ek: Duyuru MetniDuyuru Metni

  • (443,07 KB)