KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

136

KOSGEB “2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek” ve “ 2021 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı ise “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırılmasıdır.

Söz konusu programlardan; 2021-01 no’lu çağrıya bölgemizden NACE REV 2 sınıflamasına göre desteklenecek olan imalat nace kodları sınırlandırılmış olup söz konusu kodlara aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

2021-02 no’lu çağrıya bölgemizden NACE REV 2 sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olan imalat sanayi işletmeleri başvuru yapabilecektir. Başvuracak işletmelerin 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Not: 2019,2020 veya 2021 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 veya 2020 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ‘ye kadar destek verileceği belirtilmektedir.

Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir. Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” sekmesine girildikten sonra “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek incelenebilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Ayrıntılı bilgi için:

ALTSO KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ
Ali ŞAHİN – 242 512 16 97 / 108
altsosahin@gmail.com