Dosyalar

KONAKLAMA VERGİSİ HK

353

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 14 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile ilgili TOBB tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Tebliği Bilgi Notunun, konaklama tesisi bünyesinde geceleme hizmeti sunan üyelerimize iletilmesi bildirilmiştir.

 

Söz konusu bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

EK: Konaklama Vergisine İlişkin Bilgi Notu

 EKLER

  • Ek1: Bilgi Notu (387,19 KB)