Dosyalar

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

1896

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile 40 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu getirilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183’e çıkmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan söz konusu 40 meslekte, Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022 tarihinden sonra) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Detaylar için tıklayınız.

Tebliğ için tıklayınız

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Ek: Zorunluluk Kapsamına Alınan Meslekler ListesiEKLER

  • Ek: Zorunluluk Kapsamına Alınan Meslekler (99,20 KB)