Dosyalar

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE DAMGA DUYURUSU

36

T.C. Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan 08.01.2021 tarih ve E-57897445-301.99-2220065 sayılı yazı ile; ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene ve damgalarının 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dahilinde yapılmaktadır.

Bu kapsamda, ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerin 2021 yılı Ocak ayı başından Şubat ayı son gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Resmi Yazı İçin Lütfen Tıklayınız.EK: Resmi Yazı

  • ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE DAMGA DUYURUSU (253,29 KB)