TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

2646

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (14022) numarasında kayıtlı AMANDA JONES EĞLENCE ANİMASYON TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kaydı sermayesini artırmadığı için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 24/07/2014 tarihinde resen silinmiş, ancak 11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10/09/2014 Tarih 6552 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca şirketin sermayesini artırmak istemesi nedeniyle kaydı yeniden oluşturulmuş olup, müdürlüğümüzce şirketin kaydı 11/12/2014 tarihinde tescil işlemi yapılarak açıldığı ilan olunur.