TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3321

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (10424) numarasında kayıtlı DUNLEAVY İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 14/04/2015 tarihinde kesinleşen T.C. Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.04.2015 tarih 2015/56 esas, 2015/329 sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası müdürlüğümüzce 17/08/2018 tarihinde re’sen tescil olduğu ilan olunur.