Dosyalar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3082

YENİ T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA TASFİYE MEMURUNU BİLDİREN ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DUYURU 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirket ile ilgili ilan için tıklayınız  Dosyalar

  • tıklayınız (446,76 KB)