TS EN ISO 9001 STANDARDI

3352

Türk Standartları Enstitüsünden odamıza ulaşan yazıda, TS EN ISO 9001 standardının 2015 versiyonunun ISO tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlandığı, bu doğrultuda da TSE tarafından adapte olarak (Türkçe kapak, İngilizce metin) 23 Ekim 2015 tarihinde yayınlandığı belirtilmiştir.  

Yazıda devamla, TSE Kalite Yönetim Sistemi Yürütme Komitesi’nin;

04 Ocak 2016 tarihinden itibaren TS EN ISO 9001: 2015 KYS standardına göre Belgelendirme ve Belge Yenileme başvurularının kabul edilmesine,

TS EN ISO 9001:2008 KYS standardına göre Belgelendirme veya Belge Yenileme tetkiki sonucunda alınan belgelerin son geçerlilik sürelerinin 14 Eylül 2018 olarak düzenlenmesine

TS EN ISO 9001: 2008 KYS standardına göre belgesi devam eden kuruluşlarda;

a. Belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihinin 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihinin 14 Eylül 2018 olarak belirlenmesine;

b. TS EN ISO 14001:2015 KYS standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlarda Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki gerçekleştirilmesi hususunda,
karar aldığı bildirilmektedir.

Yeni revizyondaki değişiklikler ile ilgili eğitimlerin TSE Eğitim Dairesi Başkanlığınca verileceği, geçiş süresince Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgeli kuruluşlara gerekli bilgi desteği sağlanacağı belirtilmiştir.   

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.