YILLIK İŞLETME CETVELİ

204

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları yasal bir zorunluluktur.

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’inci maddesine göre; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2020 yılına ait yıllık işletme cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11’inci maddesi uyarınca e-devlet kapısı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2021 yılı için belirlenen 1.730,00 TL. idari para cezası uygulanacağından, ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihi bitimine kadar elektronik ortamda bildirmeleri için sanayi sicil belgesi olan üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.