Foto Galeri

ALANYA HEYETİ ANKARA’DA

10244

ALANYA HEYETİ HAVALİMANI İÇİN ANKARA DA GÖRÜŞMELER YAPTI. Geniş katılımlı bir gurupla Ankara ya giden Alanya heyeti,  başta Gazipaşa Havalimanı ve yabancı uyruklulara satış konusu olmak üzere, bölgenin sorunlarına çözüm aradılar.

İlçemizin en önemli konularından birisi olan Gazipaşa Havalimanının uluslararası uçuşlara uygun olarak hizmete açılması konusunda Başbakan Recep tayip ERDOĞAN ve diğer üst düzey yöneticilerin desteğini almak üzere oluşturulan Alanya heyeti 22 Nisan 2008 tarihinde Ankara da çeşitli görüşme ve temaslarda bulundu. Görüşmelerde Ak Parti İlçe teşkilat başkanı Hüseyin GÜNEY’ in çağırısı ile oluşturulan Alanya heyetinde Belediye Başkanları ile çok sayıda Oda ve dernek başkanı da hazır bulundu. Oda Başkanımız Kerim TAÇ ve Başkan Yardımcımız Hüseyin ERKEK in de katıldığı görüşmelerde Odamız tarafından hazırlanan Alanya sorunları ile ilgili rapor yetkililere sunuldu.      Antalya Milletvekili Mevlüt ÇAVUŞOĞLU da hazır bulunduğu ziyaretlerde Alanya heyeti TBMM Başkanı Köksal Toptan, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve son olarak da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı buldu.
  GAZİPAŞA HAVALİMANI ÖNCELİKLİ KONU OLDU.
Görüşmelerde Gazipaşa Havaalanı ile ilgili sorunu anlatan heyete Başbakan Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ile görüşeceğini ve sorunun çözümü konusunda talimatlarını vereceğini belirtti. Erdoğan, “Bu sorun benim sorunumdur, çözümlenecektir” sözünü verdi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de havaalanı konusunu bizzat takip edeceğini heyete bildirdi. Bakan ile ayrıca Alanya`nın sorunları da görüşüldü. YABANCI UYRUKLULARA MÜLK SATIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME BİR AY İÇİNDE HAZIR:
Aktarılan öncelikli konular arasında Havalimanının yanı sıra, yabancı uyruklulara mülk satışının durdurulması konusu da öncelikli olarak yer aldı. Bu konuda Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’la da bir görüşme yaptı. Yabancıya mülk satışı konusunda müjde veren Özak, “Mülk satışı konusunda Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşlarım imzayı attı. Başbakan Erdoğan da hazırlanan yasayı imzaladı. 15 gün içerisinde TBMM’de yabancıya mülk satışı yasası çıkar” diye konuştu.   Konu ile ilgili ziyaretlerde Odamız tarafından hazırlanan 30 sayfalık ‘’Alanya’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı ile Sorunları ve Çözüm Önerileri ‘’ raporu da ilgilere sunuldu. Hazırlanan raporda Alanya’nın bir sorununa yer verilirken raporun takdimi ile ilgili üst yazıda iki konunun önceliği vurgulanarak bu konularda önerilerimiz iletildi.  Sunulan Raporun Üst yazısında şu ifadelere yer verildi.

Çalışmalarınıza katkı sağlaması amacıyla ilçemizin ekonomik ve sosyal yapısı ile sorunlarımız ve çözüm önerilerimize ilişkin ayrıntılı raporumuz yazımız ekinde arz olunmakla birlikte, çok bölgemizin iki öncelikli konusunu ayrıca arz etmek istiyoruz. 
 
Malumunuz bölgemiz, ülkemizin turizmle ilk tanışan yörelerinden birisi olup, bugün 780 tesiste toplam 150 bine yakın belediye ve bakanlık belgeli yatağı ile ülkemizin İstanbul’dan sonra en fazla turistik yatağa sahip merkezi durumundadır. Yıllık bir milyar doları aşkın turizm geliri ile ülkemiz turizm gelirlerinin yaklaşık  % 7’lik bir kısmını tek başına karşılamaktadır.  Bu nedenle ulaşım; bölgemizin en öncelikli konularından birisidir.  Bu konuda, Gazipaşa’da yıllardır atıl vaziyette bekleyen, inşaatı yarım kalmış havaalanının 31 Ağustos 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı (DHMİ) tarafından ihale edilerek, buranın havalimanları konusunda bir dünya şirketi haline gelen TAV firmasınca 25 yıllığına kiralanması, bölgemizde çoğunluğu turizm sektöründen beslenen kesimlerinde bayram havası yaratmıştır. Ancak, ihalenin üzerinden 8 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, konu ile ilgili halen somut bir gelişmenin yaşanmaması ve bununla birlikte yapılan çelişkili açıklamalar bölgemizde tedirginlikle izlenmektedir.  Bu itibarla Gazipaşa Havalimanının uluslararası uçuşlara uygun olarak açılabilmesi bölge insanının yıllardır umutla beklediği bir gelişmedir. Turizm ve tarımsal faaliyetlerden sonra özellikle son yıllarda gelişen inşaat sektörü de ilçemiz ekonomisinin önemli girdilerinden birisini oluşturmaktadır. Özellikle son dört yıl içinde yaşanan bu büyüme ile yapılan yeni yatırımlarla onbeşbini aşkın bağımsız bölümün imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmenin en büyük tetikleyicisi yabancılara yönelik satışlar olmuştur. Bu konu ilçemizde yeni olmamakla birlikte son dönemde organize bir hale gelmiş, sadece Türk yatırımcılar değil yabancı yatırımcıların da gözdesi durumuna gelmiştir.  Ancak bu alanda yabancı uyruklulara yapılan konut satışları ile ilgili yasama sürecinde Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptaller ile iptal edilen hükümler yerine yeni düzenleme yapılamaması nedeni ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı nın 14.04.2008 tarih ve 2008/7 nolu genelgesi ile 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinme ve intikal taleplerinin ikinci bir talimata kadar bekletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yine Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi şirketlerin taşınmaz edinimleri de altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere 16 Nisan 2008 tarihinden itibaren iptal edilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler ülkemiz için önemli olmakla birlikte yöremiz için hayati derecede önem arz etmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve oluşan yapı nedeni ile yabancılara mülk satışı konusu, ilçemiz ekonomik ve sosyal yaşantısı için hayati bir önem kazanmış olup, konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler toplumumuzun her kesimi tarafından yakından izlenmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan kesinti, ilçemiz ekonomisine büyük zararlar vermiş, kesinti ile ilgili oluşan güvensizlik ortamı üç yılda ancak hafifletilebilmişken, yeniden bir kesinti sürecinin başlaması bu sektörde telafisi mümkün olmayan yeni bir tıkanmaya yol açacaktır. Yabancılara mülk satışı ile ilgili ülkemizde farklı görüşlerin ve endişelerin olduğunu bilmekteyiz. Ancak ilçemizdeki satışların tamamı konut satışı olup toprak ve arazi satışı değildir. Bu açıdan ilçemizin şu anda en sıcak ve önemli konusu olan, ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük bir kesimi ilgilendiren bu tedirginliğin ve alıcılarda oluşan güvensizliğin acil olarak giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzun vadede yasal altyapısının acil olarak oluşturulması yanında, kısa vadede de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı nın 14.04.2008 tarih ve 2008/7 nolu genelgesinin yabancılara yönelik satışların tamamen durdurulması ifadesinin, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine aykırı olmayan satışların (daire, bağımsız bölüm vb) yapılmasına ya da en azından satış sürecinin başlatılmasına imkân veren tarzda yeniden düzenlenmesine acil ihtiyaç vardır. Yine konu ile ilgili iptal edilen yasal hükümler yerine yeni düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir. Yapılacak yeni düzenlemelerde yabancı uyruklulara yapılacak satış işlemi ile ilgili sınırlamaların ilçe ve hatta belde bazında olacağı, belirlenecek oranların ise imarlı alanlarla sınırlandırılacağı bilgisi edinilmiştir. İlçemizde Şubat 2008 verileri itibarı ile 17.871 yabancı uyruklu, toplam 146,13 hektar alana tekabül eden, 12.832 taşınmaz satın almıştır. Satın alınan bu taşınmazların 175.658 hektar olan ilçemiz genel alanına oranı binde 0,832 iken, toplam 11.599,36 hektar olan mevcut imarlı alanlara oranı ise binde 12,59 dur. Yasanın bu şekli ile geçmesi halinde ilçemiz ve ilçemiz konumundaki yörelerin büyük bir sıkıntı içine gireceği görülmektedir.  Bu itibarla hazırlanacak yasal düzenlemelerde ve getirilecek sınırlamalarda bölgelerin stratejik durumları göz önüne alınarak oranların tespit edilmesi, 2021 Türkiye Turizm Vizyonu ile öngörülen turizm kentleri planlamasının da göz önüne alınarak daire ve bağımsız bölüm satışlarına sınır getirilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bölgemizin sorunlarının çözümü konusunda yardım ve desteğinizi arz ederiz  
Foto Galeri

ALANYA HEYETİ ANKARA’DA