ODAMIZDAN AÇIKLAMA

3312

OTELLERDE SAHTE YILDIZ KULLANIMI HABERLERİNDE RAKAMLARIN GERÇEĞİ YANSITMASI İMKÂNSIZ

Son günlerde önce yerel basın, ardında da ulusal basın organlarında, ‘Alanyadaki 250 otel sahte yıldız takıyor’ başlığı ile yayınlanan haberler ile ilgili olarak kamuoyunda ilçemiz aleyhine oluşabilecek yayınlara açıklık getirmek amacı ile odamız tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

Konu ile ilgili son günlerde çıkan haberlerde Antalyanın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren 250 otelin sahte yıldız taktığının tespit edildiği, Yurt dışından gelen şikâyetleri dikkate alarak çalışma başlatan Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Turizm Danışma Sorumlusundan oluşan 3 kişilik ekip, Alanya sınırları içerisindeki irili ufaklı 850 otelde araştırma yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi ile yapılan araştırmanın sonuçları kayıt altına alınarak Alanya Kaymakamlığına teslim edileceği belirtilmekte ve yapılan araştırmalar sonucu Alanyada faaliyet gösteren 250 otelin sahte yıldız taktığının tespit edildiğine yer verilmektedir.
TOPLAM 249 BAKANLIK BELGELİ TESİSİN BULUNDUĞU’ALANYA DA 250 OTELİN SAHTE YILDIZ KULLANMASININ HİÇBİR ŞEKİLDE İMKÂNI YOKTUR. Sahte yıldız uygulaması, bir başka deyişler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘’Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri uyarınca belgelendirilmemiş olduğu halde belgeli ve yıldızlı otel gibi ya da sahip olduğu yıldız sayısından daha fazla yıldızı varmış gibi kendini tanıtma ve pazarlama konusu uzun süredir var olan bir konu olup, sadece Alanya nın değil tüm turizm yörelerinin ortak sorunudur. Burada birçok tesisin dönemsel olarak belgelerinin iptali gibi sebeplerle de bu konuma düştükleri görülmektedir. Tüm bunlara rağmen bu tür tesis sayısı haberlerde belirtildiği gibi bir sayıda olmasının hiçbir imkânı da yoktur. Kaldı ki Alanya da zaten Bakanlıktan belgeli tesis sayısı toplamı 249 dur. Aşağıda Alanya nın yatak tesis sayısına ilişkin resmi veriler bulunmaktadır. Odamızın kesin olan kayıtlarına göre Alanya 31.12.2006 tarihi itibarı ile 249’u Bakanlık belgeli olmak üzere toplam 790 Tesislik bir kapasiteye sahip ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Söz konusu veriler ve anılan tesislerin listeleri de odamız tarafından 1993 yılından bu yana her yıl Ekonomik Rapor Kitabımız ile birlikte yayınlanmaktadır. Hal böyleyken tüm turizm merkezlerinde münferit olarak yaşanan sahta yıldız kullanımının ilçemizdeki belgeli tesis sayısından bile fazla abartılı bir rakamla haberlere konu olması, hem tüm belgeli tesisler açısından hem de ilçemizin imajı açısından yanlış kanaatlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklandığı anlaşılan söz konusu haberlerde bahsi geçen rakamların gerçeği yansıtmadığı ve çok fazla bir abartı olduğu gerçeğini bir kez daha vurguluyor, sadece münferit de olsa bu uygulamayı yapan tesislerin uyarılmasını, tüm tesisleri ve bölgemizi zan altında bırakacak açıklamalardan kaçınılmasını rica ediyoruz.   Kerim TAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı