Dosyalar

Alanya Ekonomik Rapor 2012

3874

Ö N S Ö Z

1991 yılında 14 meslek grubundan toplam 1947 kayıtlı üye ile kurulmuş olan Odamız, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatını geliştirmeye katkıda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktası olarak benimsemiş, kurulduğu günden itibaren bölgemizin turizm, ticaret ve ekonomik anlamda gelişimi için tüm imkanlarını kullanmış ve günümüzde 24 meslek grubu ve 6561 üyesi ile ilçemizin en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi haline gelmiştir.
Odamız, benimsediği misyonu doğrultusunda üyelerine gereksinim duydukları alanlarda etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek, ürettiği eserler ve çalışmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak ve ilçemizin toplumsal yaşamına katkıda bulunmak; bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu faaliyetlerimizden biri olan ve 21 yıldır düzenli olarak yayımladığımız, üyelerimizin, tüm kurum ve kuruluşların yatırım ve projelerinde artık önemli bir kaynak olarak kabul ettiği ekonomik rapor kitabımızı, sorumluluğumuzun farkında olarak, bu yıl da çok titiz çalışmalarla hazırlayarak, hizmete sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.
Üyelerimizden aldığımız güçle Alanya’daki ticari hayatın temsilcisi olarak, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, 2011 yılına ait bölgemizdeki tüm sektörlerle ilgili verileri içeren, önceki yıllarla yapılan karşılaştırmalarla gelecek yıllara ışık tutan, bölgemizdeki tehdit ve fırsatları ortaya koyan ekonomik rapor kitabımızın, akademik çalışmalarda da kaynak gösterilerek, bilimsel çalışmalara ışık tutması bizleri gururlandırmaktadır.

Kitabımızın sağlam bir veri tabanına sahip olmasında katkısı olan ve bilgi akışı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, başta Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, yayınımızın bölgemize ve okuyuculara faydalı olmasını dilerim.

Mehmet ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası


 • 1. BÖLÜM : TÜRKİYE EKONOMİSİ’NİN 2011 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
  • 2012 Yılında Türkiye Ekonomisi
 • 2. BÖLÜM: ALANYA’NIN SOSYO-KÜLTÜREL VE DEMOGRAFİK YAPISI
  • Kuruluş ve Tarihçe
  • Coğrafi Konum, Doğal Yapı, İklim ve Bitki Örtüsü
  • Tarihi ve Turistik Yerler
  • Alanya’nın Nüfüsü ve Demografik Yapısı
  • Alanya’da Eğitim (İlköğretim-Orta Öğretim ve Halk Eğitim Merkezleri, Yükseköğretim)
  • Alanya’da Sağlık
  • Alanya’da Spor (Sportif Etkinlikler, Spor Kulupleri ve Tesisler)
  • Alanya’da Kültür ve Sanat
  • Alanya’da Ulaşım (Şehirlerarası, Havayolu, Denizyolu, Şehiriçi)
  • Alanya’da Güvenlik (Sivil savunma, Emniyet, jandarma)
 • 3. BÖLÜM: ALANYA EKONOMİSİ
  • Alanya’da Tarım
  • Alanya’da Hayvancılık
  • Alanya’da Ormancılık
  • Alanya’da Madencilik
  • Alanya’da Enerji
  • Alanya’da Turizm
  • Alanya’da Haberleşme ve Basın Yayın
  • Alanya’da Mali Kuruluşlar
  • Alanya’da Bayındırlık ve İmar Faaliyetleri
  • Yabancı Sermeli Firmalar(2010 Verileri)
  • ALTSO Oda Yapısı Organları ve Faaliyetler
 • 4. BÖLÜM: EKLER
  • Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama İşletmeleri Listesi
  • Belediye belgeli Konaklama İşletmeleri Listesi
  • Proje Halindeki Konaklama İşletmeleri Listesi

Yayına Hazırlayan
Akademik Yayın Komisyonu: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi

KOMİSYON:
Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNGÜREN Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi (Komisyon Başkanı)
Arş.Gör. Caner GÜÇLÜ Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
Arş.Gör. Furkan BALTACI Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
Arş.Gör. Mehmet BAYIRLI Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
Arş.Gör. Mustafa KAVACIK Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
Arş.Gör. Saadet ZAFER Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Ayhan ÖNAL / Başkanlıklar Danışmanı
Erhan AKMAN /ALTSO Genel Sekreteri
Necati ŞATANA / Basın ve Halkla İlişkiler MüdürüDosyalar

 • Alanya Ekonomik Rapor 2012 (1,60 MB)