2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamında...

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi için Gerekli Belgeler

[:en]Download[:tr]İndir[:] (PDF, 151KB)