Documents

(Turkish) Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimleri

5979

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

  • (Turkish) Dilekçe Örneği (14.27 KB)

    (Turkish) 2644 Sayılı Kanunun 36’cı Maddesi Kapsamında Olup Olunmadığına İlişkin Ticaret Sicil Memurluğuna Verilecek Dilekçe Örneği

  • (Turkish) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamında... (150.98 KB)

    (Turkish) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi için Gerekli Belgeler