Dosyalar

KONAKLAMA TESİSLERİNİN DİKKATİNE

3562

KDV uygulaması ile ilgili Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.  

Malumlarınız olduğu üzere, 30 Mayıs 2007 Tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/12143 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere başta Konaklama sektörü olmak üzere yeme içme işletmelerinde % 18 olan KDV, %8’e indirilmiştir. Konu ile ilgili uygulamalardaki tereddütlerin giderilmesi amacı ile Başkanlığınız tarafından hazırlanan 107 seri nolu KDV genel Tebliği  04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Anılan tebliğin, KDV oran uygulaması ile ilgili (C 1–1) maddesinde yiyecek ve içecek sunulan yerlerde uygulanacak KDV Oranları, hizmet sunulan yerlerin tanımlarına göre belirlenmiş ve bu tanımların tasnifinde “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuatın esas alınacağı belirtilmiştir.  Anılan tebliğde, yeme içme işletmelerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurularak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alınarak, yazıyı 29.2.2008 tarihine kadar en geç yazının geçerlilik tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri şartı getirilmişti. Konu ile ilgili üyemiz işletmelerden Odamıza ulaşan bilgilerde, konunun yeterince anlaşılmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İlgili Belediyelerin de konu ile ilgili gelecek taleplerde nasıl bir yol izleyecekleri hususunda net bir bilgiye sahip olmadıkları, tamamen ‘’her şey dahil’’ sistem, satış yapan konaklama tesisleri ile konaklama tesisleri dışında kalan işletmelerin de böyle bir yazı verip vermeyecekleri, hususunda tedettütlerin olduğu görülmüştür.  Bu bilgiler ışığında Maliye Bakanlığı tarafından konuya açıklık getirilmesi amacı ile hazırlanan 108 seri nolu Katma Değer Vergisi Tebliği 26 Şubat 2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 108 Seri Nolu tebliği ile yeme içme işletmelerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunan Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekânların açıkça belirtilmiş olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre, bu kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.  Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir. Tebliğde ayrıca Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulamasına da açıklık getirilmiş olup, Buna göre, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki; – lokanta, restaurant, restaurante, – alakart lokantası,  – kahvaltı salonu, – açık yemek alanı, – yemek terası,  – kafeterya, snack bar, vitamin bar,  – pasta salonu, – lobi  gibi mekânlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında KDV uygulanacaktır. Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1,1) bölümünün ikinci paragrafında yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir. Öte yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekânlarda verilen hizmetler ise genel vergi oranına tabi olacaktır. Konu ille ilgili bilgileriniz ve gereğini rica eder; esenlikler dileriz. 107 Seri Nolu KDV Tebliği için TIKLAYINIZ.. 108 Seri Nolu KDV tebliği için TIKLAYINIZ..Dosyalar

  • 107 seri nolu KDV genel Tebliği (75,00 KB)
  • 108 seri nolu Katma Değer Vergisi Tebliği (40,50 KB)
  • 108 Seri Nolu tebliği (40,50 KB)
  • 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (75,00 KB)
  • 107 Seri Nolu KDV Tebliği için TIKLAYINIZ.. (75,00 KB)
  • 108 Seri Nolu KDV tebliği için TIKLAYINIZ.. (40,50 KB)