Dosyalar

MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA DEĞİŞİKLİK HK.

66

Odamızın da girişimleri neticesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarihinde Valiliklere gönderdiği 2020/3 sayılı Genelge ile Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerince Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi verilmesinde; İşyeri ruhsatı ile ilgili yeni düzenlemelere uyum kapsamında, 31 Temmuz 2021  tarihine kadar uygun şartları yerine getirme taahhüdü verilmesi halinde Yetki Belgesi verilmesinde İşyeri Ruhsatı şartı  aranmadan işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

 09 Haziran 2020 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin yürürlüğe konulmasının ardından, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte, 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklenmiştir. 9 Haziran 2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını; 9 Haziran 2020 tarihinden önce faaliyete başlayan işletmelerin ise ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren “iş yeri uygunluk belgesini” İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktarmalarına veya ticaret il müdürlüklerine teslim etmelerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020’de yapılan değişiklik ile, işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın 24.09.2020 tarihinde yayınlanan 2020/3 sayılı genelgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre sona erinceye kadar (31.07.2020) “işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle” bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılabilmesi ve Yetki Belgesinin düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı dışında tüm şartları sağlayan üyelerimiz, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine İşyeri Ruhsatı yerine noter onaylı ekte yer alan taahhütnameyi yüklemeleri halinde Yetki Belgesi başvurusunda bulunabileceklerdir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Ek1: Ticaret Bakanlığı’nın 2020/3 Sayılı Genelgesi

Ek2: TaahhütnameEKLER

  • Ek1: 2020/3 Sayılı Genelge (324,06 KB)
  • Ek2: Taahhütname (12,54 KB)