Dosyalar

SİGORTA SEKTÖRÜ İŞ BİRLİĞİ FUARI VE KONGRESİ-ANTALYA

266

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesinin büyük önem arz ettiği; bu bilinçle TOBB tarafından, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem verildiği ve bu husustaki çalışmaları desteklemekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 9-11 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da TOBB’nin de destekleri ile Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi düzenlenecektir.

Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi ve katılım için “https://www.sigortacilikfuar.com” adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: DavetiyeEKLER

  • Ek1: Davetiye (5,17 MB)