Dosyalar

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU-ANKARA, 5 HAZİRAN 2024

89

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara TOBB İkiz Kuleler’de Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik kapsamında, İş Forumu öncesinde eş zamanlı 4 panel ve İş Forumu sonrasında da Özbekistan’dan gelecek firmaların katılımıyla ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Etkinliğin tüm programı ve Özbekistan firma heyet listesi ekte sunulmaktadır.

İş Forumu ve Panellere katılmak isteyen firmaların katılım durumlarını, 4 Haziran Salı günü 13.00’e kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-ozbekistan-is-forumu-2 adresindeki form ile bildirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

Sena NAMLI BİNGÜL, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Tel: 0312 218 22 22

E-posta: sena.namlibingul@tobb.org.tr

 

Bilgilerinize sunarız,

EK:

1- Türkiye Özbekistan İş Forumu Programı

2- Özbek Firma Listesi

 EKLER

  • Ek1: Program (3,43 MB)
  • Ek2: Firma Listesi (49,87 KB)