2007 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %7,2

4755

377 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 olarak tespit edilmiştir.

17 Kasım 2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete^de yayaınlanan 377 nolu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ uyarınca  yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir Tebliğ: ”Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.” denilmektedir. YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (V.U.K.) YIL ORAN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ NO  1998 yılı yeniden değerleme oranı %77,8 VUK TB.267 1999 yılı yeniden değerleme oranı  %52,1 VUK TB.279 2000 yılı yeniden değerleme oranı  %56,0 VUK TB.288 2001 yılı yeniden değerleme oranı  %53,2 VUK TB.301 2002 yılı yeniden değerleme oranı  %59,0 VUK TB.310 2003 yılı yeniden değerleme oranı     %28,5 VUK TB.325 2004 yılı yeniden değerleme oranı   %11,2 VUK TB 341 2005 yılı yeniden değerleme oranı      %9,8 VUK  TB 353 2006 yılı yeniden değerleme oranı  % 7,8 VUK TB  363 2007 yılı yeniden değerleme oranı % 7,2 VUK TB 377