AVRUPA KOBİ HAFTASI 16-20 KASIM’DA

2457

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl, 16-20 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Avrupa KOBİ Haftası konulu yazısına değinilmiştir.

Yazıda şu görüşlere yer verilmiştir:
Malumlarınız olduğu üzere, Avrupa Birliği, KOBİ’lerin desteklenmesi ve girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmektedir.

Bu kapsamda, ülkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’nın mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftası’nda Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 37 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz aktif olarak katılım sağladığı ilk yıl olan 2010 yılında etkinlik sayısı açısından üçüncü sırada yer alırken, 2011’den itibaren açıklanan istatistiklere göre ülkemiz yapılan etkinlik sayısı açısından birinci sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen hafta boyunca 300’den fazla etkinlik vasıtasıyla 17.000 civarında kişiye doğrudan ulaşılmış, tüm ülkede KOBİ’ler ve KOSGEB ekseninde tam anlamıyla bir hareket sağlanmıştır. Tüm etkinlikler 100’den fazla haber sitesinde ve basılı medyada yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği, Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl, 16-20 Kasını 2015 tarihlerinde gerçekleşeceğini ilan etmiştir. Bu kapsamda, KOBİ Haftası önceki yıllarda olduğu gibi, yıl boyu gerçekleştirilecek faaliyetlerin resmi portala fhttp://&c.europa.eu/growth/tools databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=trj  kaydedilmesi ile takip edilecek; 16-20 Kasım 2015 döneminde yoğunlaşmış etkinlikler, medya desteği ile yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

Bu çerçevede, Avrupa KOBİ Haftası içerisinde değerlendirilebileceği düşünülen faaliyetlerinizin Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde, söz konusu portala İngilizce olarak kaydedilmesi, konuyla ilgili faaliyetlerin medyada yer almasının sağlanması; medya ile Avrupa KOBİ Haftası ile ilgili kurulan temaslarda KOSGEB Başkanlığı’nın kamu koordinatörü olduğunun vurgulanması, konunun ülkemizdeki etkinliğine fayda sağlayacağı düşünülmekte olup, değerli katkılarınız ve işbirliğiniz beklenmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.