ODAMIZ’DAN İŞ-KUR’A ÜÇ YENİ PROJE

3383

Odamız Yeni Fırsatlar Hibe Programı na üç yeni proje hazırlayarak Başvuru yaptı.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN AKTİF İŞ
GÜCÜ PROGRAMI’NA ÜÇ PROJE SUNULDU. Avrupa Birliği’ nin Türkiye için ayırdığı Hibe Fonlardan detek almak için çalışmalarını sürdüren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası daha önce MEGEP ( Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi) ne sunduğu üç proje nin ardından Yeni Fırsatlar Hibe Programı na da üç yeni proje hazırlayarak Başvuru yaptı. ALTSO tarafından hazırlanan projelerin toplam bedeli 717.414 Euro olup projelerin kabul edilmesi halinde proje bedelinin % 90 I hibe Avrupa Birliği Fonlarından hibe olarak karşılanacak Projeler, Avrupa Topluluklarının “Türkiye’ye Katılım Öncesi Destek” Programı çerçevesinde sağladığı mali yardım kapsamında desteklenecektir
Son teklif verme tarihi 13 Eylül 2005 olan ihaleye Altso tarafından sun ulan proheler, maliyetleri ve kısa özetleri aşağıdadır.
1- ALANYA TURİZMİ GELİŞTİRME AMAÇLI PERAKENDECİLİK İŞLETMELERDE PERSONEL YETİŞTİRME, İSTİHDAM VE YENİDEN YAPILANDIRMA
Faaliyet için belirlenen toplam uygun maliyet 223.486,2 EURO MFİB’den talep edilen miktar 201.137,6 EURO (Faaliyetin toplam giderinin yüzde Doksanı ) PROJE ÖZETİ Bu faaliyetin amacı, mevcut olan potansiyeli göz önüne alındığında, Alanya’da turizm sektörüyle doğrudan ilişkisi olan perakendeci yerel esnaf ve işletmelerin, turistlere daha iyi hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi ve buralarda çalışacak olan personelin, modern çağın gerektirdiği bilgi ve görgü ile donatılmasıdır. Proje dahilinde ilgili sektörlere okumuş ve kalifiye personel istihdamı sağlanma yolları da açılmış olacaktır.. İstihdam arttırıldığında ilçe daha çok turiste hizmet verebilecek ve var olan turizm potansiyeli çok daha etkili bir biçimde kullanılabilecektir. Bununla beraber ilçe rekabet şartları açısından da daha yukarılara tırmanacaktır. Bu projenin öncelikle hedeflediği kitle Alanya’da hali hazırda kurulmuş olan işletmelerde çalışma potansiyeli taşıyan kişiler ile merkezde seçilerek pilot bölge çalışması yapılacak çeşitli gruplarda (gıda ve gıda dışı ürünleri satanlar) bulunan işletmelerdir.
2- ALANYA TURİZM KÜMESİ Faaliyet için belirlenen toplam uygun maliyet 247.080,00 EURO MFİB’den talep edilen miktar 222.372,00 EURO 90 % Faaliyetin toplam giderinin yüzde oranı PROJE ÖZETİ Bu faaliyetin amacı, mevcut olan potansiyeli göz önüne alındığında, Alanya’da turizm sektöründe istihdamı arttırabilmektir. İstihdam arttırıldığında ilçe daha çok turiste hizmet verebilecek ve var olan turizm potansiyeli çok daha etkili bir biçimde kullanılabilecektir. Bununla beraber ilçe rekabet şartları açısından da daha yukarılara tırmanacaktır. Bu projenin öncelikle hedeflediği kitle Alanya’da turizm sektörüne direk olarak hizmet eden firmalardır. Tabii ki dolaylı olarak bu firmaların tedarikçileri, servis sağlayıcıları gibi bağlantıda oldukları kuruluşlar da bu projeyle beraber doğan faydalardan yararlanabileceklerdir. Bu projenin amacına ulaşabilmesi için bilimsel literatürde önemli bir yeri olan kümelenme yaklaşımı kullanılacaktır.
3- UYGULAMALI ANİMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (UAESP) Projenin toplam uygun maliyeti 246.908 EURO MFİB’den talep edilen tutar 222.217 EURO 90 % Talep edilen tutarın, projenin toplam maliyetine oranı PROJE ÖZETİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) liderliğinde Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ortaklığı ve Funtastic Turizm Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi desteğinde gerçekleştirilmesi önerilen bu projenin temel amacı ; halihazırda turizm sektörünün vazgeçilmez hizmetlerinden biri olan animasyon sektöründe görev alan ; fakat her an işini kaybetme riski ile çalışan ; ayrıca lise mezunu olup animasyon işine ilgi ve yeteneği olan uzun süreli işsiz 18-25 yaş arası 50 gencin Antalya ili Alanya ilçesinde uygulamalı olarak eğitilerek turistik işletmelerin animasyon hizmetlerinde işe yerleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, program katılımcılarına, turizm işgücü piyasasının değişim ve gelişim gereklerine uygun, nitelikli bir mesleki eğitim verilmesi ayrıca bu programa katılan ve başarılı olan gençlerin istihdam edilmesi planlanmaktadır. ALTSO TARAFINDAN MEGEP KAPSAMINDA SUNULAN PROJELER
1- TESİSATÇILIK ÇIRAK/KALFA EĞİTİMİNİN AVRUPA STANDARTLARINA ÇIKARTILMASI Faaliyet için belirlenen toplam uygun maliyet 197.595,9 EURO Talep edilen miktar 177.835 EURO Faaliyetin toplam giderinin yüzde 90 % oranı
PROJE ÖZETİ Proje Tesisat dallarındaki Türk eğiticilerin Avrupa standartlarına uygun teorik ve pratik eğitimini ve bu standartlara uygun modern ve ileri bir tesisatcılık eğitiminin başlatılmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir. Dolayısıyla hedef guruplar Türk meslek eğiticileri, pratik eğitimi verecek yerel tesisat ustaları ve inşaatlarda, bilhassa turizme açık mekanlarda ve otellerde mekanik tesisatın kurulmasında, bakımında ve tamirinde çalışacak personeldir. Bu hedefe ulaşabilmek için şu ana faaliyetler ön görülmektedir: • Türkiye’ de sıhhi tesisat, ısıtma, klima ve havalandırma dallarındaki meslek eğitim programlarının incelenmesi ve Avrupa’da en ileri çıraklık eğitimi veren Alman çıraklık eğitimi ile karşılaştırılması • Avrupa ve Türk standartlarının geleceğine uygun, yerel gerçek ve imkanlar çerçevesinde uygulanabilenecek eğitim programlarının hazırlanması • Eğitimcilerin teorik ve pratik eğitimi (Almanya’ da) • Yanında çırak çalıştıracak firma ustalarının teknik ve pedagojik eğitimi • Eğitim atölyelerinin tasarımı ve kurulması • Türk ve Alman eğitimcileri tarafından ortak çıraklık eğitiminin başlatılması
2- ALANYA’DA TURIZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN MASÖRERİN EĞİTİMİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Faaliyet için belirlenen toplam uygun maliyet 179.312,2 EURO Talep edilen miktar 161.380. EURO Faaliyetin toplam giderinin yüzde 90 %oranı   PROJE ÖZETİ a) Amaç: Turizm sektöründe masaj teorileri uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve eğitime sahip, alanları ile ilgili yeterliliği kazanmış, etik kurallar ve masaj yapma kuralları doğrultusunda uygulamalarını sağlıklı ve uluslararası standartta bireyler yetiştirmek. b) Hedef gruplar:Turizm sektöründe çalışanlar, Spor Akedemilerinden mezun olan alan bilgisini geliştirmek isteyenler, işini kaybetme riski olanlar, mesleğini değiştirmek isteyenler. c) Ana Faaliyetler: Hedef gruplar tespit edilerek, faaliyetin eğitim proğramı hazırlanacaktır. Bu eğitim proğramlarına göre eğitim verecek eğitimcilerin ve hedef grupların eğitimleri yapılacaktır. Eğitim alabilecekleri ortam ve malzemelerle faaliyetlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Faaliyet sonunda başarılı olanlara sertifika ve diploma verilecektir. Mesleki alan bilgilerini geliştirmek için sertifika alanlara yılda iki kez seminerler düzenlenecektir.
3- İSTİHDAMA DÖNÜK KISA SÜRELİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
Faaliyet için belirlenen toplam uygun maliyet 167.861 EURO Talep edilen miktar 151.075 EURO Faaliyetin toplam giderinin yüzde 90 %oranı
PROJE ÖZETİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) liderliğinde, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)’in desteğinde gerçekleştirilmesi önerilen bu projenin temel amacı Antalya ili Güney Bölgesinde yer alan Alanya ilçesinin destinasyonlarında bulunan yerel halktan orta ve lise eğitimi almış bireylere hızlandırılmış ve istihdama dönük kısa süreli mesleki eğitim verilmesi ve üç temel alanda otelcilik bilgisi alan bu bireylerin yine aynı bölgede yer alan 4 – 5 yıldızlı çok sayıda otel işletmesi ve tatil köyünde ara eleman olarak istihdam edilmesini sağlamaktır.