Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3744

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirketler ile ilgili ilan için tıklayınızDocuments

  • tıklayınız (269.75 KB)TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3574

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİFE İLİŞKİN DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (1755) numarasında kayıtlı TASFİYE HALİNDE S.S.ALANYA SULTAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ’nin tasfiye yönetim kurulu üyelerinden MEHMET TOK ve RAUF SADULLAHOĞLU’ nun Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne verdiği dilekçesi ekinde kooperatifin tasfiye sonu bilançosu ile genel kurul toplantısı çağrı ilanlarının yayınlandığı 26/12/2014 tarih 8724 sayılı ve 15/01/2015 tarih 8737 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazeteleri ibraz edilerek genel kurul toplantı tarihlerinde gerekli nisabın oluşmaması ve tasfiye sonu bilançosunun genel kurula sunulmadığı belirtilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun Geçici 7. Maddesi uyarınca kooperatif kaydının kapatılması talebinde bulunulmuş olup, 13/02/2015 tarihinde kooperatifin kaydının ticaret sicilinden re’sen silindiği ilan olunur.