TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4024

6102 SAYILI TÜRK TİŞCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU 

Alanya Ticaret Sicilinin (12421) numarasında kayıtlı AABENRAA İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kaydı vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 20/10/2015 tarihli T.C. Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/107 esas, 2015/970 karar sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası müdürlüğümüzce  28/03/2016 tarihinde re’sen tescil olduğu ilan olunur.