TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

1655

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (2925) numarasında kayıtlı GENÇ PAZARLAMA TURİZM TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kaydı vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 12/10/2015 tarihli T.C. Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/201 esas, 2015/485 sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası müdürlüğümüzce  10/11/2015 tarihinde re’sen tescil edildiği ilan olunur.

Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

1651

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

Vergi Dairesince kaydı resen terk  olduğu ve 5 yıl üst üste genel kurul yapılmadığı  için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/07/2015 tarih 8855 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirket ve kooperatiflerin  22/10/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.

Resen silinen şirket ve kooperatiflerin listesini görmek için tıklayınız  Documents

  • tıklayınız (295.66 KB)