TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3877

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (2925) numarasında kayıtlı GENÇ PAZARLAMA TURİZM TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kaydı vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 12/10/2015 tarihli T.C. Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/201 esas, 2015/485 sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünce  10/11/2015 tarihinde re’sen tescil olduğu ilan olunur.