TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3686

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (17809) numarasında kayıtlı ALAİYE GAZİ GAYRİMENKUL YATIRIM EMLAK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kaydı vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 01/04/2016 tarihinde kesinleşen T.C. Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/02/2016 tarih 2015/737 esas, 2016/128 karar sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası müdürlüğümüzce  22/04/2016 tarihinde tescil olduğu ilan olunur.