TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3589

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (16404) numarasında kayıtlı ANTON&AN EMLAK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’ nin vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; T.C. Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/03/2016 tarih 2015/539 esas, 2016/95 karar sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünce 20/06/2016 tarihinde tescil olduğu ilan olunur.