Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3887

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU
  
Beş yıl üst üste genel kurul toplantılarını yapmadığı için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 17/01/2014 tarih 8488 sayılı ve 23/01/2014 tarih 8492 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim şirketlerin 23/05/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.  Resen silinen şirketlerin listesini görmek için tıklayınızDocuments

  • tıklayınız (353.24 KB)Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3866

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

Süresinin dolması nedeniyle münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 17/01/2014 tarih ve 8488 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan kooperatiflerin 13/05/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri  ilan olunur. 

Resen silinen kooperatiflerin listesini görmek için tıklayınız..Documents

  • tıklayınız.. (340.59 KB)Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4373

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

Beş yıl üst üste genel kurul toplantılarını yapmadığı için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 17/01/2014 tarih ve 8488 sayılı, 23/01/2014 tarih ve 8492 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan kooperatiflerin 13/05/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri  ilan olunur. Resen silinen kooperatiflerin listesini görmek için tıklayınız..Documents

  • tıklayınız.. (418.10 KB)