Documents

ODAMIZ DAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA DESTEK

15761

 ODAMIZ DAN KONUSU ALANYA İLE İLGİLİ OLAN ÜÇ TEZ ÇALIŞMASINA DESTEK

‘’Tez Destek Talimatı’’ kapsamında Odamıza yapılan müracaatlardan konusu Alanya ile ilgili iki yüksek lisans ve 1 Doktora tezi’nin  Odamız tarafından desteklenmesine karar verildi

ODAMIZ’DAN ÜÇ AKADEMİK ÇALIŞMAYA DESTEK ‘’Tez Destek Talimatı’’ kapsamında Odamıza yapılan müracaatlardan konusu Alanya ile ilgili iki yüksek lisans ve 1 Doktora tezi’nin  Odamız tarafından desteklenmesine karar verildi Odamız tarafından, konusu Alanya ile ilgili olmak üzere hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi sureti ile Alanya ile ilgili araştırma ve inceleme sayısını arttırarak, ilçemiz ile ilgili sağlıklı verilere ulaşılmasını sağlamak ve sonuçlarından yararlanmak sureti ile ilçemizin geleceğine ilişkin yapılacak planlama çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile uygulamaya konulan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Talimatı kapsamında destek verilmeye başlandı Odamız Yönetim Kurulu tarafından bu kapsamda Odamıza başvuru yapan tez çalışmalarından üç tezin desteklenmesine karar verildi. Desteklenmesine Karar Verilen Tez Çalışmaları: Tez Konusu   :‘’HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER. ALANYA BÖLGESİNDE 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA ’
Adı Soyadı    : RAMAZAN EREN’İN
Tez Türü      : Yüksek Lisans Tezi
Okul            : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tez Konusu  : ‘ALANYA – İÇKALE KİLİSESİ: TARİHLENDİRİLMESİ VE RESTİTÜSYONU ÜZERİNE BİR MİMARİ DEĞERLENDİRME’
Adı Soyadı    : SEMRA PALAZ
Tez Türü      : Yüksek Lisan Tezi
Okul           : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Tez Konusu  : ’DESTİNASYON KAİTESİ,: ALANYA’DA MÜLK SATIN ALAN YABANCILARIN ALGILAMALARI’’
Adı Soyadı    : HÜRRİYET ÇİMEN
Tez Türü      : Doktora Tezi
Okul            : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ DESTEĞİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ………..Documents

  • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Talimatı ()