Dosyalar

Ek Tasfiye İşlemleri

13275

1. Dilekçe (mahkeme kararında ek tasfiyenin tescil ve ilanına karar verilmesi halinde işlem müdürlüğümüz tarafından resen tescil edilir.)

2. Daha önce sicilden kaydı silinmiş olan şirketin ek tasfiye sürecine girmesine ilişkin mahkeme kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Mahkeme kararında yeni tasfiye kurulu görevlendirilmiş ise ;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)