Dosyalar

Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür/Denetçi Atama/Azil/İstifa İşlemleri

11990

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ İLE TEMSİL DEĞİŞİKLİĞİ/MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/ DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması ve yerine atama yapılması /müdür atanması/müdür azli/ görev bölümü değişikliği/ temsil değişikliği ile ilgili  yönetim kurulu kararı (Ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.)

3- Atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin/müdürün;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

• Müdürün görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

4- Denetçi değişikliği ve yeni denetçi tescili için;
• Yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• İstifa dilekçesi/yeni seçilen kişinin kabul beyanı

• Yeni denetçinin nüfus cüzdanı fotokopisiDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (18,36 KB)