Dosyalar

Sigorta Acentelik İşlemleri

14639

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Acentelik sözleşmesi tescilinde;
• Acentelik sözleşmesi (2 adet)
• Noter tasdikli vekâletname (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sigorta acenteliğinin sona ermesi halinde;
• Noter tasdikli fesihname(1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)