Dosyalar

Sözleşme Değişiklik İşlemleri

18275

(Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki esas sözleşme maddelerinin değişikliği)

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Sözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

3. Tadil tasarısına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1)Şirket sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması halinde , şirketin faaliyetinin devam ettiğine dair yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından hazırlanmış rapor ile smmm/ymm faaliyet belgesi

(2)Şirketin şube kaydı var ise, unvan değişikliğinin şubede de tescil edilmesi gerekmekte olup, Şube Değişiklik İşlemleri  başlığına göre yapılır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Karar Örneği (14,47 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı Örneği (11,94 KB)