Dosyalar

Şube Değişiklik İşlemleri

17873

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Değişikliğe ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Şube müdürü seçimi ile ilgili ise yeni müdürün ;
•İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: İşletme adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Şube müdürü T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu ise; noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

4.Merkez unvanının değişmesi nedeniyle oluşan şube unvan değişikliği ise; merkez unvan değişikliği, birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri

5.Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen şube adres değişikliğinde, şube unvanı ile tescilli adres ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslı

Not : Şubenin faaliyet konusu “şirket sözleşmesindeki konular” olarak tescil edilmektedir. Talep edilmesi halinde şirket sözleşmesinde bulunmak kaydıyla istenilen faaliyet konusu (örneğin otel işletmeciliği, seyahat acentalığı, gıda alım satımı vb.) ile de tescil işlemi yapılabilmekte olup, ancak bu şubelerin faaliyet konusunda meydana gelecek değişiklikler de tescile tabi olmaktadır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (14,55 KB)