Yatırımcılar için

4301
KOBİ Bilgi Sitesi

http://www.kobi.org.tr

Sitenin amacı KOBİ’lere belirtilen konularda rehberlik etmek ve ihtiyaç duydukları diğer bilgileri bir arada vermektir.

Bir işletmenin ve yatırımcının kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması ve nihayet kapanış aşamasına kadar çok sayıda prosedürle karşılaştığı bilinmektedir. Ayrıca işletmelere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından çeşitli destekler verilmeye çalışılmaktadır. Özellikle KOBİ’ler gerek prosedürleri aşmada, gerek desteklere ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgiler 10 ana başlık altında verilmiştir. Bunlar “İşletme Kuruluşu, Devir ve Fesih İşlemleri”, “İşletmelerin İnşası ve İşletmeye Açılması Sırasındaki İzinler”, “Vergi, Çalışma, Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı İle İlgili Bilgiler”, “Üretim ve Kalite İle İlgili Bilgiler”, “Dış Ticaret”, “İşletmelerarası İşbirlikleri”, “Veri Tabanları”, “KOBİ’lerin Yararlanabileceği Destekler”, “Finansmana İlişkin Bilgiler”, “KOBİ’lere Yönelik AB Bilgileri” ana başlıklarıdır.

YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

http://www.yoikk.gov.tr

Türkiye’ de yasal ve idari düzenlemeler kapsamında yatırımcılar tarafından ihtiyaç duyulan bilgilere kolay erişim imkanı sağlayan Yatırımcı Rehberine hoşgeldiniz. Bu bilgi platformunda türkiyede yeni iş kurarken veya mevcut yatırımlarını genişletirken yatırımcılar açısından önem arz eden her türlü bilgi veri sunulmaktadır. Vergi ve teşvikler, istihdam, iş kurma, faaliyete geçme, ÇED raporu, yatırım alanları vb. birçok farklı konu başlığı altında hazırlanan rehberde sunulan bilgiler, yasal ve idari mevzuatta kaybedilen değişiklikler doğrultusunda güncellenmektedir.