Dosyalar

TOBB AB ÇAĞRISI

727

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.08.2023 tarih ve 34221550-720-8927 sayılı yazısı;

Ülkemizde AB programlarından Tek Pazar Programı- KOBİ’ler ve Rekabetçilik bileşenine (SMP-COSME) 31 Mart 2023 tarihinde imzalanan katılım aşaması ile asosiya ülke olarak dahil olmuştur.

SMP-COSME bileşeni işletmelerin rekabet güçlerini arttırarak pazarlara erişimini kolaylaştıran, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik eden, endüstrinin modernizasyonunu sağlayan fırsatla sunmaktadır. Program kapsamında verilecek hibeler, teklif çağrıları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Bu doğrultuda “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi ortaklıkları ( Europen AgriFood Sustainsbility Cluster Partnersips – SMP-COSME-2023 AGRICLUSTER)” teklif çağrısı, gıda enflasyonunu sınırlamak için “Sorumlu Gıda Ticareti ve Pazarlama Uygulamalarına İlişkin AB Davranış Kuralları’nın KOBİ’ler tarafından uygulanmasını ve kaynak verimliliği teknolojilerinin benimsenmesi destekleyen yeni “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik kümelenme Ortaklıkları’nın kurulması ve geliştirilmesini hedefleyen eylemlerini destekleyecektir.

Bahse konu çağrının spn başvuru tarihi 28 Eylül 2023 olup, 3 milyon Avro tutarında bütçeye sahip çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun “Fuding & Tender Opportunities” isimli internet sitesinde https://bit.ly/44zfbBfc ulaşmak mümkündür.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek: 2 SayfaEK

  • TOBB AB Çağrısı (702,72 KB)