ALANYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4105

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici 7 nci Maddesi gereği, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Münfesih Olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited şirketler ile Kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ hükümlerine göre 5 yıl üst üste genel kurul toplantısı yapmadığı için münfesih sayılan Alanya Ticaret Sicilinin (2914) numarasında kayıtlı YAVUZ MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİnin  kaydı 13/03/2014 tarihinde silinmiş olup, T.C. Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2015 tarih 2014/886  esas, 2015/384 sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyasının Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünce 07/01/2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.