MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

3190

Belgelendirme ücretleri Avrupa Birliği fonundan karşılanmak üzere ALTSO Voc Test Merkezi tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavları açılmıştır.

ALTSO Voc Test Merkezi tarafından Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2), Kat Sorumlusu (Seviye 3) ve Ön Büro Görevlisi (Seviye 4) Meslekleri için Mesleki Yeterlilik Sınavı Açılmıştır. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adayların sınav ücreti Avrupa Birliği fonundan karşılanacaktır.

Turizm Konaklama Sektöründe Oda Temizleme Görevlisi, Kat Sorumlusu ve Ön Büro Görevlisi olarak çalışan personel için 20 – 28 Ocak 2016 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik Sınavı açılmıştır. Sınavlar Teorik ve Performans Sınavı olarak 2 aşamalı olarak yapılmakta olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilmek için hem teorik hem performans sınavının tüm birimlerinden başarılı olmak gerekmektedir. Mesleki yeterlilikler ve sınav programı hakkında detaylı bilgi www.altsovoctest.org.tr  adresinden alınabilir.

Sınava başvurusu için herhangi bir ön şart aranmamakta olup, sınava girmek isteyen adayların aşağıdaki evraklarla 14 Ocak 2016 Perşembe Günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir:

Başvuru Formu (ıslak imzalı)
2 Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ödeme Dekontu

Sınav ücreti 350 (üçyüzelli) TL’dir. Herhangi bir birimden kalan adaylar 1 (bir) yıl içinde merkezimizde tekrar sınavına ücretsiz olarak katılma hakkına sahiptirler. Tekrar sınavına girecek olan adaylar da başvuru formu doldurmak zorundadırlar. Aksi takdirde sınava kabul edilmezler. Sınav ücretine, belge ücreti dâhil değildir. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2016 yılı için belge bedelini 60 TL olarak belirlemiştir. Belge almaya hak kazan adayların belgelerini almak için MYK Belge Ücreti olarak 60 TL’yi MYK’ya yatırmaları gerekmektedir.
ALTSO Voc Test Merkezi Mesleki Yeterlilik Sınavı için adayları Avrupa Birliği fonu ile destekleyecektir.
Merkezimizin  MYK ile imzaladığı protokol ile adaylar sınavlarda başarılı olmaları halinde yatırdıkları sınav bedellerini geri alabileceklerdir.

Bu destekten faydalanabilmek için adaylar;
1.ALTSO Voc-Test Merkezine sınav ve belgelendirme için başvurusunu yapar.
2.Hibeden yararlanmak isteyen aday, ‘Doğrudan Hibe Aday Başvuru Formu’ nu doldurur.
3.Sınavda başarılı olan adaylar, MYK belge masraf karşılığını ilgili hesaba yatırır ve dekontunu ALTSO Voc-Test Merkezine teslim eder. (2016 yılı için 60TL tahsil edilir.)
5.Hibeden yararlanmaya hak kazanan adaylar ve bunlara ilişkin ödemeler üç ayda bir raporlanır.
6.MYK kendisine iletilen liste, kanıtlayıcı döküman ve raporları inceler en geç 1 ay içerisinde onaylar.
7.ALTSO Voc-Test Merkezi onaylanmış listeler eline geçtikten sonra en geç 1 ay içerisinde tahsil ettiği sınav ücretlerini geri ödemesini adayların beyan ettiği hesaplarına yapar.

Başvuru için irtibat:
Nesrin BOZKURT
ALTSO Voc-Test Merkezi
Tel: 0242 5121697 – (dahili 217)
E-mail:
info@altsovoctest.org.tr