New TTK / TTL

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU Alanya Ticaret Sicilinin (2925) numarasında kayıtlı GENÇ PAZARLAMA TURİZM TİCARET ...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU Vergi...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ  KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU Vergi Dairesince kaydı...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU Sermayesini artırmadığı,5...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ  KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU Vergi Dairesince kaydı...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci Maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirketler...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ İLE 30/12/2012 TARİH 28513 SAYILI RESMİ GAZETE' DE YAYINLANAN MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİFE İLİŞKİN DUYURU Alanya Ticaret Sicilinin (1755)...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU Alanya Ticaret Sicilinin (6405) numarasında kayıtlı TASFİYE HALİNDE CAN KOZMETİK TURİZM...