Documents

(Turkish) Merkez Nakli

11345

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

  • (Turkish) Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180.04 KB)
  • (Turkish) Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (55.00 KB)
  • (Turkish) Taahhütname (31.50 KB)
  • (Turkish) Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (37.50 KB)
  • (Turkish) Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22.02 KB)
  • (Turkish) Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (12.33 KB)
  • (Turkish) Hazirun Cetveli Örneği (14.99 KB)