Documents

Yeni Kayıt

12204

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

  • (Turkish) Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180.04 KB)
  • (Turkish) Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55.00 KB)
  • (Turkish) Taahhütname (31.50 KB)
  • (Turkish) Görev Kabul Beyanı (15.36 KB)
  • (Turkish) Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazı Örneği (27.50 KB)
  • (Turkish) Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16.01 KB)
  • (Turkish) Şirket Sözleşme,İmza Beyannamesi,Düzeltme Beyanı ve İrade Beyanı Onay Dilekçesi (50.00 KB)
  • (Turkish) İştirak Karar Örnekleri (13.69 KB)
  • (Turkish) Temsilci Atama Karar Örneği (11.91 KB)