Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

7430

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Merkez tarafından alınmış tasfiyeye giriş kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgeler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Tasfiye memurlarının;
a. Türkiye de ikamet eden TC uyruklu tasfiye memurunun nüfus cüzdanı ve ikamet fotokopisi(2 adet)
b. Tasfiye memurları arasında yabancı uyruklu kişi bulunması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
c. Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

d. Fotoğraf (2 adet)
5. Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi halinde görev kabul beyanı
6. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı (3 Adet)

Not : (1) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.
(2) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (26,00 KB)