Dosyalar

COSME PROGRAMI

897

KOSGEB tarafından odamıza ulaşan 23.01.2018 tarih ve 60014838-745.01.01 E.798 sayılı yazıda Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğunu bildirilmiştir.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bilişeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Staretjik Küme Ortaklıkları- Europcan Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB Başkanlığının öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edilebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr iletilmesi gerekmektedir.

EK: Çağrı Bilgi NotuAB COSME Programı European Cluster Excellence Programme

  • (771,17 KB)