Hizmetlerimiz

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimizi, Hizmet Kategorileri başlığı altında hizmet tiplerine göre ve Hizmet Birimleri başlığı altında hizmeti sunan birimlere göre inceleyebilirsiniz.


Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,

Yasalarla düzenlenen görevleri çerçevesinde, hizmetlerini üyelerinin memnuniyetini sağlayacak ve bu memnuniyeti sürekli arttıracak kalitede sunmayı, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktaları olarak benimsemiş ve kurduğu kalite yönetim sistemi çerçevesinde dokümante etmiştir.

Popüler Hizmetler