Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR : Tüm yazışma ve işlemleri yönetmek, servislere ait görevlerin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. Yönetim Kurulu tarafından kanunun 20. Maddesi gereğince devredilebilecek yetkileri kullanmak. Odanın çalışmaları ve bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmek Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında, konular görüşülürken, kararların mevzuata uygun olarak […]

BAŞKANLIKLAR DANIŞMANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Oda Meclis Başkanı  ve Yönetim Kurulu Başkanının talep ettiği tüm konularda araştırma yapmak,  kendilerine bilgi akışını sağlamak. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili ekonomik göstergeleri ve iş hayatına ait yapılan toplantıları yakından izlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek, Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında yapılan ve ALTSO’nun resmi davetli olduğu toplantılarda kullanılmak […]

Ticaret / Oda Sicil Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :  Ticaret Bakanlığının talimatlarının uygulanması, Mevzuatın takibinin yapılarak, gerekli değişikliklerin yapılması, kurum içi ve kurum dışı ilgililere duyurusunun yapılması, Sicil işlemleri hakkında mevzuat çerçevesi içerisinde üyelere ve diğer ilgililere bilgi verilmesi, Yeni kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sisteme işlenerek dosyalamalarının yapılması ve ilgili kurumlara bildirimlerinin gönderilmesi, Genel Sekreterin vereceği görevlerin […]

Mali İşler Şube Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Muhasebe kayıtlarını tutmak, Aylık ve yıllık mizan ile bütçe raporlarını hazırlamak, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını organize etmek ve sekretaryasını yürütmek, Oda Bütçesi ve Mali İşler Müdürlüğü ilgili mevzuat ve Genel Sekreterliğin bilgisi dâhilinde Oda bütçesini bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlayarak, hazırlanan bütçeyi Genel sekreterliğe sunmak Yıllık […]

Ticaret Şube Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Kapasite raporları ve sanayiciler için gerekli belgelerin hazırlanması, İş Makinesi tescil işlemleri ve yazışmaların yapılması Rayiç fiyat tespitlerinin yapılması. Menkul ve gayrimenkul değer tespitine yönelik bilirkişi raporlarının hazırlanması Bilirkişi Taleplerinde Oda Meclisi tarafından hazırlanan bilirkişi ve hakem listesine göre bilirkişilerin görevlendirilmesine yönelik yazışmaları yapmak. Ticari ve sağlık faturalarının tasdik işlemleri İhracat […]

Projeler ve Kalite Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR; Web sitesi üzerinden gelen üye taleplerini ilgili servislerle birlikte değerlendirmek, İlçenin ve bölgenin gelişimi ile ilgili proje ve öneriler geliştirmek, Odanın ticari ve sosyal iştiraklerinin çalışmalarını oda adına koordine etmek, bu konuda Genel Sekreterliğe görüş ve raporlar sunmak, Odanın Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu hazırlama, dağıtma ve güncelliğini takip etmek, iç denetimlerini […]

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR : Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunun politika temsil ve lobi faaliyetleri çerçevesinde Oda Günlüğünü takip eder ve kayıt altına alır. Oda Dergisi ve diğer yayınlarımızın basım ve denetim çalışmalarını yapmak, Basın organları ile ilgili olan her türlü faaliyeti yürütmek, basın ile ilişkileri en iyi seviyede tutmak, Odamızın çalışmalarını en […]

Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Şube Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Odayı ziyaret eden yerli ve yabancı iş insanları ve heyetlerin ulaşım, konaklama ve gezi organizasyonlarını yapmak İş insanlarından oluşan heyetlerin yurt dışı gezi ve fuar organizasyonlarının yapılması Oda tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen kişilerin seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve gerekli organizasyonları yapmak, Oda dışında servis faaliyet alanıyla ilgili konularda […]

Eğitim Şube Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR : Kurum tarafından düzenlenecek olan tüm eğitim, öğretim ve Online eğitim işlerini planlamak, koordine etmek, sevk ve idaresini sağlamak, Eğitim, Öğretim ve Online eğitim programları için ilgili eğitim kurumlarıyla, eğitimcilerle tüm yazışma, teklif ve görüşmeleri gerçekleştirmek, Eğitimcilerin, davet, ulaşım ve konaklamasını organize etmek, Planlanan eğitim ve online eğitim programlarını hazırlamak, katılım […]

Voc-Test Merkezi

Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sınav ve Belgelendirme Merkezi ALTSO Voc-Test Merkezi, turizm sektöründe çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek ve (TS EN ISO/IEC 17024) Personel Belgelendirme Standardı şartlarına uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen bir belgelendirme kuruluşudur. Merkezimizin amacı; […]